Regulamin schroniska


 1. Ze względu na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe Schronisko nie udziela noclegów na podłodze.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Zakazuje się przebywania w części noclegowej osobom niezameldowanym.
 4. W schronisku obowiązuje bezwzględna cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 5. Łóżka i pokoje przypisywane są na zasadzie dostępności. Obowiązuje konieczność spania na przydzielonym łóżku. W przypadku noclegu na nieprzydzielonym łóżku, osoba taka zobowiązana jest do zapłaty za nocleg na nieprzydzielonym łóżku oraz łóżku przydzielonym.
 6. Osobom zameldowanym, przy zakwaterowaniu zostanie wydany klucz do pokoju. W przypadku problemów z kluczem należy poinformować recepcję. W przypadku zgubienia klucza lub niezwrócenia klucza przy wymeldowaniu, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20,00 zł.
 7. Natryski są bezpłatne tylko dla osób zameldowanych w Schronisku. W przypadku korzystania z prysznica przez osoby niezameldowane w schronisku konieczne jest uiszczenie opłaty 20 zł w recepcji
 8. Obowiązuje zakaz biwakowania wokół Schroniska.
 9. W budynku Schroniska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz zakaz używania otwartego ognia.
 10. Turyści proszeni są o zachowanie czystości i porządku w pokojach i jadalni.
 11. Schronisko nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokojach i Recepcji.
 12. Rzeczy znalezione przechowywane są w Schronisku przez 30 dni. Po upływie tego terminu, w przypadku niezgłoszenia się właściciela, Schronisko ma prawo do utylizacji ww. rzeczy.
 13. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek za pobyt zostanie zwrócony tylko wtedy, gdy rezygnacja nastąpiła nie później niż 14 dni przed planowanym przyjazdem. W innym razie nie ma możliwości zwrotu zadatku. Wpłacony zadatek pokrywa niewykorzystane miejsca noclegowe.
 14. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, Schronisko nie zwraca kosztów odstąpienia od zawartej umowy.
 15. Turystów obowiązuje rekompensata pieniężna za zniszczone mienie i dewastację Schroniska. Wysokość kary zależna jest od stopnia dewastacji i ustalana jest przez Kierownika Schroniska.
 16. W przypadku bezpodstawnego uruchomienia systemu przeciwpożarowego (zraszacze) zostanie naliczona kara pieniężna w wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. Schronisko zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej kary pieniężnej, zależnej od stopnia dewastacji pokoju i czasu wyłączenia pokoju z użytku.
 17. Turyści są zobowiązani do dbałości o mienie wspólne takie jak książki, czasopisma czy gry udostępniane w schroniskowej świetlicy. W przypadku wykazania zniszczeń turyści zostaną obciążeni kosztami zakupu nowego uposażenia.

Schronisko PTTK im. Wincentego Pola
w Dolinie Roztoki


1031 m n.p.m.
GPS 49°14′01,3″N 20°05′44,3″E
tel. 609 001 760
tel. 600 443 733